Utdrag ur Folkpartiets partiprogram

För alla energislag ska finnas tydliga miljö- och säkerhetskrav. Det finns en stor potential att fortsätta bygga ut förnybara energislag, bland annat vindkraft, solenergi, biogas och vågkraft.

Läs mer ur Folkpartiets partiprogram