Utdrag ur Folkpartiets partiprogram

För att eleverna ska få trygghet och studiero ska lärare och andra elever mötas av respekt. Om en elev stör undervisningen eller har ogiltig frånvaro ska det uppmärksammas direkt av skolan.

Läs mer ur Folkpartiets partiprogram