Utdrag ur Folkpartiets partiprogram

För att friheten inte ska bli ett privilegium för vissa behövs internationell solidaritet och stöd till demokratikrafterna i ofria länder. De demokratiska värdena måste försvaras också på hemmaplan, och varje tendens till rasism, ojämställdhet, inskränkthet och intolerans bekämpas.

Läs mer ur Folkpartiets partiprogram