Utdrag ur Folkpartiets partiprogram

För att ge alla barn lika förutsättningar ska förskolan arbeta aktivt med genusfrågor. Fler män ska lockas till förskolläraryrket.

Läs mer ur Folkpartiets partiprogram