Utdrag ur Folkpartiets partiprogram

För att öka elevens valfrihet och motverka bostadssegregationens effekter ska rätten till skolskjuts eller annan transport till skolor utanför det egna bostadsområdet förstärkas.

Läs mer ur Folkpartiets partiprogram