Utdrag ur Folkpartiets partiprogram

För att övervinna miljöproblemen och hejda klimatförändringarna behövs en liberal miljöpolitik byggd på globalt samarbete, kunskap, ekonomiska styrmedel, nya idéer och ny teknik.

Läs mer ur Folkpartiets partiprogram