Utdrag ur Folkpartiets partiprogram

För att tillvarata barns lust att lära ska skolstarten ske vid sex års ålder. Den obligatoriska grundskolan ska vara tio år och indelad i tre stadier.

Läs mer ur Folkpartiets partiprogram