Utdrag ur Folkpartiets partiprogram

För den biologiska mångfaldens och friluftslivets skull behövs det ett starkare strandskydd i trakter med högt exploateringstryck. Det bör samtidigt vara lättare att få dispens från strandskyddet i områden med lågt exploateringstryck.

Läs mer ur Folkpartiets partiprogram