Utdrag ur Folkpartiets partiprogram

Frihandel leder till effektivare hushållning med resurser och snabbare tekniksprid ning. Ökade transporter påverkar dock i sin tur miljön. Internationella överenskommelser behövs om skatt och avgifter på utsläpp från långväga transporter.

Läs mer ur Folkpartiets partiprogram