Utdrag ur Folkpartiets partiprogram

Goda möjligheter att försörja sig själv genom företagande – så kallat levebrödsföretagande – vidgar arbetsmarknaden och ökar människors frihet.

Läs mer ur Folkpartiets partiprogram