Utdrag ur Folkpartiets partiprogram

Goda möjligheter till sjötransporter är ett viktigt inslag i infrastrukturen. Stora godsvolymer kan transporteras med låga klimatutsläpp per tonkilometer, samtidigt som vägar och järnvägar avlastas.

Läs mer ur Folkpartiets partiprogram