Utdrag ur Folkpartiets partiprogram

I globaliseringens tid, när människor knyts samman och nationsgränser blir mindre viktiga, skapas nya möjligheter men också nya utmaningar.

Läs mer ur Folkpartiets partiprogram