Utdrag ur Folkpartiets partiprogram

Individen ska alltid ha goda möjligheter till utbildning. Högre utbildning av god kvalitet ska finnas tillgänglig i hela landet. Studentinflytandet ska värnas.

Läs mer ur Folkpartiets partiprogram