Utdrag ur Folkpartiets partiprogram

Insatser måste göras för att öka jämställdheten inom kulturen.

Läs mer ur Folkpartiets partiprogram