Utdrag ur Folkpartiets partiprogram

Integrationen är en ömsesidig process mellan människor, där känslan av samhörighet är resultatet. Språk, jobb, kunskaper om det nya landet och frihet från diskriminering är medel och förutsättningar för den processen.

Läs mer ur Folkpartiets partiprogram