Utdrag ur Folkpartiets partiprogram

Kvinnan har rätt att bestämma över sin kropp. Aborträtten ska värnas och Sverige verka internationellt för att rätten till abort erkänns som en del av de mänskliga rättigheterna.

Läs mer ur Folkpartiets partiprogram