Utdrag ur Folkpartiets partiprogram

Mänskligheten står i dag inför globala utmaningar som klimatförändringar, brist på rent vatten, utarmning av den biologiska mångfalden och livsmedelsförsörjning för en växande befolkning. Dessa utmaningar hänger samman.

Läs mer ur Folkpartiets partiprogram