Utdrag ur Folkpartiets partiprogram

Nämndemannasystemet ska reformeras och rekryteringen breddas genom bättre villkor och utbildning. Nämndemän ska finnas i första instans.

Läs mer ur Folkpartiets partiprogram