Utdrag ur Folkpartiets partiprogram

Reklamskatten ska avskaffas och en bortre tidsgräns för det nuvarande presstödet slås fast. En fristående fond ska inrättas för att stödja granskande journalistik.

Läs mer ur Folkpartiets partiprogram