Utdrag ur Folkpartiets partiprogram

Restriktivitet ska råda när det gäller kameraövervakning på offentliga platser. Alla ska enkelt kunna få information om på vilka platser kameraövervakning förekommer.

Läs mer ur Folkpartiets partiprogram