Utdrag ur Folkpartiets partiprogram

Sexualbrottslagstiftningen måste utgå från brottsoffrets rätt till sexuell integritet. Insatserna för att förebygga och förhindra könsrelaterat våld måste fokusera på förövarna. Dömda ska genomgå behandling.

Läs mer ur Folkpartiets partiprogram