Utdrag ur Folkpartiets partiprogram

Stabila offentliga finanser och låg statsskuld skapar utrymme för Sverige att möta kriser utan att välfärden hotas. När förutsägbarheten i statens agerande ökar stärks också den enskildes trygghet.

Läs mer ur Folkpartiets partiprogram