Utdrag ur Folkpartiets partiprogram

Staten ska inte styra var nyanlända ska bo. Det är angeläget att nyanlända har förutsättningar och drivkrafter att bo i kommuner med god arbetsmarknad. Alla kommuner bör ta emot nyanlända.

Läs mer ur Folkpartiets partiprogram