Utdrag ur Folkpartiets partiprogram

Sverige omges av hav som behöver skyddas genom avtal mellan alla kuststater. Det behövs tydliga sanktioner vid överträdelser av bestämmelser gällande utsläpp, vattenrening, transportsäkerhet och fiske.

Läs mer ur Folkpartiets partiprogram