Utdrag ur Folkpartiets partiprogram

Sverige ska vara en stark röst för frihandel, i första hand genom globala avtal men annars genom regionala överenskommelser. EU ska helt avskaffa tullar och andra handelshinder mot omvärlden.

Läs mer ur Folkpartiets partiprogram