Utdrag ur Folkpartiets partiprogram

Tillväxt skapar möjligheter. Att en ekonomi står stilla eller krymper ger allvarliga konsekvenser för människors välfärd när livschanserna minskar och sociala orättvisor och arbetslöshet ökar som följd.

Läs mer ur Folkpartiets partiprogram