Utdrag ur Folkpartiets partiprogram

Utrymmet för ideella insatser i vård och omsorg, utbildning och kultur, bistånd och totalförsvar ska öka. Det offentliga ska i sin samverkan med civilsamhället respektera civilsamhällets oberoende.

Läs mer ur Folkpartiets partiprogram