Utdrag ur Folkpartiets partiprogram

Var och en som behöver vård och omsorg i någon form ska ges stor makt att välja. Valfriheten i välfärdstjänsterna stärker individens makt och ska tillämpas på alla områden där så är möjligt.

Läs mer ur Folkpartiets partiprogram