Utdrag ur Folkpartiets partiprogram

Varje elev har rätt till likvärdiga förutsättningar, oavsett var eleven bor. Huvudmannaskapet för den offentliga grund- och gymnasieskolan ska därför vara statligt.

Läs mer ur Folkpartiets partiprogram