Utdrag ur Kristdemokraternas partiprogram

Åklagarna ska skyndsamt väcka och utföra åtal. Det är särskilt viktigt att myndigheterna reagerar snabbt på brott som begås av ungdomar, och arbetet med sådana brott ska därför organiseras så att de kan tas med förtur.

Läs mer ur Kristdemokraternas partiprogram