Utdrag ur Kristdemokraternas partiprogram

Även lågavlönade barnfamiljer, pensionärer och studerande måste ges möjligheter till en rimlig bostadsstandard. Samhällets insatser bör utformas så att fattigdomsfällor undviks för förvärvsarbetande och arbetssökande.

Läs mer ur Kristdemokraternas partiprogram