Utdrag ur Kristdemokraternas partiprogram

Beskattningen ska utformas så att arbete gynnas medan förbrukning av ändliga naturresurser, miljöpåverkande utsläpp och annan miljöskadlig verksamhet motverkas.

Läs mer ur Kristdemokraternas partiprogram