Utdrag ur Kristdemokraternas partiprogram

Biblioteken är en av våra mest anlitade kulturinstitutioner. Vi vill fortsätta värna den unika plats för läsning, informations- och kunskapsökning, folkbildning och möten som biblioteken utgör.

Läs mer ur Kristdemokraternas partiprogram