Utdrag ur Kristdemokraternas partiprogram

Bilen är för många en förutsättning för att kunna bo och arbeta där man vill. Bilen är också ett redskap för att uppleva frihet, samtidigt måste de negativa effekterna av vägtrafiken begränsas.

Läs mer ur Kristdemokraternas partiprogram