Utdrag ur Kristdemokraternas partiprogram

Civilmotstånd och andra alternativa försvarsformer ska vara ett komplement till det militära försvaret och vara en möjlighet till aktiva insatser för medborgare, som utan att bruka vapen vill delta i försvaret av Sverige.

Läs mer ur Kristdemokraternas partiprogram