Utdrag ur Kristdemokraternas partiprogram

De äldre i samhället utgör en stor tillgång. De representerar en mångårig livserfarenhet som bör komma hela samhället till del. Kontakten med denna erfarenhet är ett helt avgörande villkor för ett vitalt och växande samhälle.

Läs mer ur Kristdemokraternas partiprogram