Utdrag ur Kristdemokraternas partiprogram

Den arbetsrättsliga lagstiftningen ska vara så utformad att den ger ett rimligt anställningsskydd för arbetstagaren. En hög ambitionsnivå ska prägla lagar och arbetet för bra arbetsmiljöer.

Läs mer ur Kristdemokraternas partiprogram