Utdrag ur Kristdemokraternas partiprogram

Den övervägande delen av brottsligheten sker under inflytande av alkohol och andra droger. Insatser ska göras för att motverka ungas alkoholkonsumtion och drogfria miljöer ska främjas.

Läs mer ur Kristdemokraternas partiprogram