Utdrag ur Kristdemokraternas partiprogram

Den solidariskt finansierade hälso- och sjukvården ska vara ändamålsenlig och kostnadseffektiv, säker för patienterna och baserad på kunskap och beprövad erfarenhet, det vill säga evidensbaserad.

Läs mer ur Kristdemokraternas partiprogram