Utdrag ur Kristdemokraternas partiprogram

Den viktigaste utgångspunkten för IT-politiken är att människan ska stå i centrum. Det innebär en positiv attityd till de möjligheter som den nya informationstekniken innebär, men samtidigt en insikt om de risker som kan finnas.

Läs mer ur Kristdemokraternas partiprogram