Utdrag ur Kristdemokraternas partiprogram

Det är en statlig uppgift att stödja kommuner som inte har ett tillräckligt skatteunderlag för att klara sina lagstadgade skyldigheter mot kommunens invånare.

Läs mer ur Kristdemokraternas partiprogram