Utdrag ur Kristdemokraternas partiprogram

Det är också viktigt att skapa mötesplatser mellan unga och äldre i samhället. I generationsmötet knyts kontakter och utbyts erfarenheter som kan medverka till ökad förståelse och stärkt samhällsgemenskap.

Läs mer ur Kristdemokraternas partiprogram