Utdrag ur Kristdemokraternas partiprogram

Det är viktigt att man som vårdtagare och anhörig har kännedom om vilka krav som kan ställas på vård- och omsorgsgivaren. Därför ska det finnas en värdighetsgaranti inom vård och omsorg som konkret anknyter till de villkor under vilken verksamhet bedrivs. Anser vårdtagare eller anhörig att verksamheten inte infriar de krav som värdig- hetsgarantin anger, ska man kunna vända sig till en instans för klagomål.

Läs mer ur Kristdemokraternas partiprogram