Utdrag ur Kristdemokraternas partiprogram

Det är viktigt att samhället håller fast vid en nollvision för dödsfall och svåra skador i trafiken. Ansvar för en säker trafik ligger både på den som utformar trafikmiljön, staten och kommunerna, men också på den enskilde trafikanten. Frivilligorganisationernas insatser ska uppmuntras av staten. Hastighetsbestämmelser ska anpassas till miljö- och säkerhetsaspekter.

Läs mer ur Kristdemokraternas partiprogram