Utdrag ur Kristdemokraternas partiprogram

- Det måste alltid finnas en seriöst grundad utsikt till framgång. Även försvarskriget upphör att vara legitimt då det enbart leder till fortsatt lidande och ödeläggelse.

Läs mer ur Kristdemokraternas partiprogram