Utdrag ur Kristdemokraternas partiprogram

Det måste finnas klara korrektiv mot maktmissbruk och maktkoncentration. En obunden och kompetent revision på statlig och kommunal nivå måste av detta skäl finnas.

Läs mer ur Kristdemokraternas partiprogram