Utdrag ur Kristdemokraternas partiprogram

Det måste finnas tydliga instrument för styrning, samordning och uppföljning av biståndet. Oberoende utvärderingar av biståndet ska ske. Detta gäller även för de multilaterala organisationer genom vilka en stor del av det svenska biståndet går.

Läs mer ur Kristdemokraternas partiprogram