Utdrag ur Kristdemokraternas partiprogram

Det som ger människan hennes okränkbara värde och särställning är hennes rationella natur. Med rationell natur avses det som vi också ibland kallar förnuft. Det handlar om hennes möjlighet att göra medvetna val, att reflektera över sin egen existens och kunna ägna sig åt verksamheter bortom primära drifter och instinkter. Konst, intellektuell förkovran och existentiell ångest är exempel på uttryck som denna exklusiva mänskliga natur ger upphov till.

Läs mer ur Kristdemokraternas partiprogram