Utdrag ur Kristdemokraternas partiprogram

Eftersom glesbygdsbor har bristfällig kollektivtrafik och långa avstånd till arbete och service bör någon form av kompensation utgå för de merkostnader det innebär.

Läs mer ur Kristdemokraternas partiprogram