Utdrag ur Kristdemokraternas partiprogram

En demokratisk-, dynamisk- och tillväxtinriktad regionpolitik förverkligas bäst genom att de folkvalda på regional nivå själva ansvarar för utvecklingsplaneringen av den egna regionen.

Läs mer ur Kristdemokraternas partiprogram